Výchovný poradce

ZŠ Vorlina / Škola / Poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Lisková Jaroslava

Kontakt: 317 843 136, 774 085 787
 

Konzultační hodiny:  pro žáky Út  10:00 – 10:45 hodin

pro zákonné zástupce   Út 17:00 – 18:00 hod. po telefonické domluvě online

Školní metodik prevence

Mgr. Tereza Píchová

Kontakt: 317 843 136

Konzultační hodiny:  Pá 10:00 – 10:45 hodin

Po telefonické nebo osobní domluvě jsou možné konzultace i mimo uvedené hodiny.

 

Speciální pedagog

PaedDr. Blanka Horálková

Mgr. Ivana Kolandová

Mgr. Lenka Morkesová

Konzultační hodiny - individuálně

Kontakt: 317 843 136

e-mail: horalkova.blanka@zsvorlina.cz kolandova.ivana@zsvorlina.cz; morkesova.lenka@zsvorlina.cz

 

Školní pedagogické pracoviště

ŠPP je součástí školy, jejímž úkolem je poskytovat primární poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům učitelům školy podle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných, v platném znění.

Pracovníky ŠPP jsou výchovný poradce, kariérový poradce a školní metodik prevence. Na tyto pracovníky se mohou obracet zájemci o konzultace, individuální pomoc při řešení problémů, konfliktů apod., o podporu při studijních potížích nebo při hledání nejlepší studijní cesty atd. Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka nebo učitel se mohou se svým požadavkem obrátit na kteréhokoliv pracovníka ŠPP. Ten zajistí odbornou pomoc v rámci svých kompetencí nebo případ předá dalším pracovníkům ŠPP, případně zprostředkuje pomoc školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra apod.).

 

Pedagogicko - psychologická poradna

pracoviště Vlašim, Luční 1699

telefon: 607 071 474

e-mail: hejna@pppsk.cz

 

pracoviště Benešov, Černoleská 1997

telefon: 317 722 904; 737 764 262

e-mail: benesov@pppsk.cz