Nepovinné předměty

ZŠ Vorlina / Aktivity / Nepovinné předměty
Nepovinné předměty ve školním roce 2017/2018
       
ročník název počet skupin  
II.stupeň Náboženství 1  
I.stupeń Reedukace čtení 5  
  Náboženství 3