Historie školy

ZŠ Vorlina / Škola / Historie školy

Historie školy

V 60 letech minulého století vystala naléhavá potřeba výstavby nové školy ve Vlašimi z důvodů nedostatečné kapacity základní školy umístěné ve dvou budovách – zámecké prostory a budova č.42 Střední průmyslová škola stavební.

Tuto skutečnost řeší výstavba nové budovy – 27třídní školy na Vorlině. Budova stavbařešená jako soubor pavilónů se dvěma tělocvičnami se stává svého času nejmodernější školou ve Středočeském kraji.

Návrh budovy vypracoval KPÚ Praha dodavatelem stavby pak Průmstav Praha. Se stavbou bylo započato v červenci 1972, slavnostně byla škola otevřena 30.8.1975 k zahájení nového školního roku 1.9.1975-1976.

V roce 2002 v rámci restrukturalizace základních škol ve Vlašimi byla do základní školy Vorlina převedena polovina sboru polovina pedagogického sboru ze základní školy Harfa. V roce 2007 se podařilo z norských fondů vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro výuku tělocviku a také hřiště s herními prvky, které je využívané školní družinou.

V roce 2010 byla škola kompletně zateplená a zbavena azbestu. V roce 2011 byla na pozemku základní školy vystavěna zcela nová mateřská škola, která funguje jako samostatná organizace. Součástí budovy školy je také školní jídelna, která je samostatnou příspěvkovou organizací města Vlašimi.

Průběžně probíhají další rekonstrukce: v posledních letech zejména postupná rekonstrukce všech toalet, vstupu do školy a nádvoří.

leteckyCelý areál školy má rozlohu přes 2 hektary, leží na jižním okraji města v klidném sousedství Orlinského údolí. Základní škola je pavilónová s 27 třídami; kapacitou 810 žáků; dvěma tělocvičnami; s pracovnami Hv, Vv, Ch, humanitních předmětů, Př, Aj, Nj, dvěma učebnami PC, keramiky, kuchyňkou a dílnou; travnatým hřištěm na kopanou, atletickou dráhou a dvěma menšími travnatými hřišti na odbíjenou.