Družina

ZŠ Vorlina / Škola / Školní družina

Platba družiny

Platbu provedete po obdržení rozhodnutí o přijetí dítěte do školní družiny.

Splatnost do 30.9.2020.

Částku 1.500,- Kč zaplatíte bezhotovostně na číslo účtu: 324905359/0800

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu žáka.

 

1 1 1 1 1 1 1 1