Aktuality

Pronájmy tělocvičen

Na základě aktuální epidemiologické situace, v souladu s doporučením MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19) a Maticí opatření pro sportovní aktivity se přijímají se tato hygienická opatření jako doplnění k provoznímu řádu tělocvičen:

  • aktivity ve vnitřních prostorech jsou možné pouze s ochranou nosu a úst (roušky, respirátory apod.)

  • tělocvičnu může použít pouze skupina o maximální velikosti 10 osob

  • každý účastník si při vstupu do prostoru tělocvičen a do tělocvičen vydezinfikuje ruce

  • jakákoliv osoba vstupující do prostoru tělocvičen školy nesmí mít podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví příznaky virového onemocnění

  • zakazuje se používat šatny a sprchy

  • zakazuje se vstup do prostoru tělocvičen všem osobám doprovázejícím účastníky zájmové činnosti

  • každá cvičící skupina končí o 5 minut dříve a pouští řízené větrání v tělocvičně

Žádáme o minimální používání WC.

Provoz tělocvičen pro zájmové skupiny dle smluv o podnájmu bude opětovně zahájen od pondělí 7.12.2020 pouze za splnění výše uvedených podmínek a platných hygienických pravidel. Žádáme skupiny, které chtějí obnovit činnost, aby do pondělí 7.12.2020 do 12:00 hod. informovali telefonicky nebo SMS ředitele školy na 731171193. Děkujeme

 

Mgr. Petr Jíša 

ředitel školy

publikováno 4.12.2020